gdpr2018-05-01T16:51:47+02:00

GDPR
Den 25 maj 2018 ersätts PUL av GDPR. GDPR är en gemensam förordning (lag) som gäller lika i hela EU.
Den innehåller bestämmelser om hur lagring och behandling om personuppgifter skall ske.

Lyckliga Hemmet kommer givetvis att följa direktiven i GDPR. Våra kunder har genom att teckna avtal med oss automatiskt samtyckt till att vi lagrar de uppgifter som vi behöver för att uppfylla avtalet.
Dessa uppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer (nödvändigt för att kunna använda RUT-avdrag), ibland även portkod eller larmkod samt viss information om uppdragets utförande. Vi hanterar inga känsliga personuppgifter.
Du som kund till Lyckliga Hemmet kan när som hellst skriftligen begära att få ta del av de uppgifter vi lagrar eller att bli “glömd” d.v.s. borttagen ur registret. Vi måste dock enligt bokföringslagen spara vissa uppgifter i 7 år.
Lyckliga Hemmet lagrar personuppgifterna säkert hos vår systemleverantör About Time AB och kommer aldrig att vidarebefordra eller dela uppgifterna med någon annan än de myndigheter som genom lag kräver detta.

Vill du veta mer om förordningen kan du besök Datainspektionen på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/.

Vill du veta mer om hur Lyckliga Hemmet hanterar personuppgifter så skicka gärna ett mail till info@lyckligahemmet.se